Tag Archives: Bieke Bekker

Wapperende vlaggen in Montezuma

27 Aug

Na terugkomst op campus begon ik met het uitpakken van dozen, gevuld met onder andere kleding, posters, boeken, schriften en vlaggen. Vlaggen met doordringende, persoonlijke en onwijs lieve tekstjes. Ik kreeg ze van mijn tweedejaars op het moment dat zij in juni j.l. de campus verlieten. Op hun eigen landsvlag schreven ze poetische woorden van waardering en dank. Een wederzijds gevoel.

Twee maanden verstreken sinds dat grote moment van afscheid in juni. Het uitdelen en ontvangen en ontvangen van vlaggen is een UWC-USA traditie, aan het einde van het schooljaar. De wonderlijke woorden van mijn vrienden herhaalden zich in mijn hoofd, terwijl ik samen met mijn vrienden en familie vakantie in Nederland vierde. Tienertour met Pien, Lotte en Anne vormde een hoogtepunt tussen alle gezellige activiteiten. Yvonne, Irma en Inge zag ik op een aantal feestjes. Adrian, Fini, Hannah, Bieke, Eleanor en heel veel anderen maakten het Totaalfestival voor mij. De animatie acts met Iris voelden als een daverend succes! Quality time vonden met mijn broers en ouders samen met mij gedurende onze reis door het wilde westen van Amerika. Zomervakantie liet me genieten, tot rust komen, mijn eerste UWC-jaar te verwerken en me voor te bereiden op het tweede.

De eerste drie dagen van het nieuwe schooljaar vulde de campus zich slechts met de oude eerstejaars. Voelbaar in de leegte en letterlijke ruimte was het te ervaren dat “onze second years” met het schenken van de vlaggen het Montezuma-kasteel verlaten hadden. Ik nam me voor de muren van mijn kamertje te versieren met hun vlaggen, om te koesteren en hen dit hele schooljaar dichtbij me te houden.

De drie dagen verstreken. We kletsten bij over onze zomervakantie, vergaderden over de opkomende orientatieweken en versierden de gangen van de huizen. Op donderdag ontvingen we vol enthousiasme met toeters en bellen de nieuwe firsties. Zo ontarmde ik ook Olaf, Charifa, Beatrix en Szymon uit Nederland. De spontane gezelligheid met roomie Ana uit Venezuela kwam als een verrassing.

Nu voelen wij, als verse tweedejaars, onze verantwoordelijkheid groeien tegenover deze frisse lichting UWC-USA’ers. Als ervaringsdeskundigen geven we voorbeeld. De aanwezig van nieuwe studenten brengt voelbaar een nieuwe energie. Nieuwe vrienden, nieuwe gesprekken en nieuwe ideeën zijn daar om te ontdekken. Lijnen lijken anders te lopen dan vorig jaar.

In het algemeen zijn nieuwe generatie vernieuwers van de cultuur en zorgen met hun frisse ideeën voor veranderingen, zo ook in de UWC-experience. Ze zorgen ervoor dat het sociale systeem in UWC-USA ververst. Op andere plaatsen komt de noodzaak en behoefte van een nieuwe generatie naar voren. Een vrijwilligersorganisatie kan op verschillende momenten ook een stapel frisse invloeden en veranderingen gebruiken. Het toevoegen van een schilderij aan de collectie van een museum of nieuwe buren in een woonwijk zorgt voor vernieuwing.

Een rollende traan over mijn wang, een stevige knuffel en een doorzettende glimlach. Terwijl ik afscheid neem van mijn ouders en mijn broers, neem ik een krachtig besluit. Ik overhandig een plastic tasje gevuld met mijn vlaggen aan mijn ouders. In hun bewaring zal ik de vlaggen altijd koesteren. Tegelijkertijd geef ik ruimte aan het nieuwe schooljaar dat begint, een tweede jaar vol UWC-experience. De vlaggen voor de ingang van Montezuma Castle verwelkomen iedere dag weer.

Floor Fiers

Waving flags in Montezuma

18 Aug

After returning to campus I began unpacking all the boxes filled with inter alia clothing, posters, books, notebooks and flags. Flags with strong, personal and incredibly sweet notes. I got them from my second years, at the moment they left the campus in June. On their own country flags they wrote poetic words of appreciation and gratefulness. A mutual feeling.

Two months passed since the moment of goodbye in June. The giving and receiving of flags is a tradition at UWC-USA, at the end of the school year. The wonderful words of my friends repeat themselves in my head, while I celebrate holidays with my family and friends in the Netherlands. “Tienertour” with Pien, Lotte and Anne formed a highlight, between other activities. I saw Yvonne, Irma and Inge on a couple of parties. Adrian, Fini, Hannah, Bieke, Eleanor and lots of others made Totaalfestival for me. The theatre animation acts with Iris felt as a great success! My brothers and parents found quality time with me, during our road trip through the wild west of the USA. Summer holiday gave me joy, rest, time to process my first UWC-year and to prepare for the second.

The first three days of the new school year, the campus was only filled with old first years. Tangible in the emptiness and literal space, I experienced that our second years, while giving out their flags, had left Montezuma Castle. I immediately intended to decorate my room with their flags, to keep them close to me the whole school year.

The three days passed by. We chatted about our summer breaks, had meetings about the upcoming orientation weeks and decorated the hallways of the dormitories. On Thursday we welcomed full of enthusiasm our new firsties. While hugging I talked to Olaf, Charifa, Beatrix and Szymon from the Netherlands. The spontaneous joy I had with my roomie Ana from Venezuela came as a nice surprise.

Now with the new wave of UWC-USA’ers we, fresh second years, feel our responsibility grow. We are the experienced experts giving an example. The presence of the new students is tangible in a new energy. New friends, new conversations and new ideas are there to discover. Lines between people seem to be different than last year.

In general, a new generation are innovators of a culture and they make changes happen with their fresh ideas, also in the UWC-experience. They make sure the social system in UWC-USA gets refreshed. In other places, there is also a need for new generation every now and then. A volunteer organisation can also use fresh influences and changes on several moments. The adding of a painting to the collection of a museum or new neighbours in a residential area makes innovation happen.

A rolling tear over my cheek, a strong hug and a smile. While I am saying goodbye to my parents and my brothers, I take a decision. I give my parents a plastic bag filled with flags. They store them in my Dutch home, so I can always cherish them. At the same time, I give space to a new school year that begins, a second year full of UWC-experiences… While the waving flags in front of Montezuma Castle will be welcoming every day.

castle

 

Elk afscheid, een nieuw begin

1 Sep

De eerste zonnestralen van deze zondag lachen me toe, wanneer ik mijn ogen open. Ik lig in een tentje boven op een mesa, een platte berg. Ik besluit over mijn teamgenoten heen te klimmen en naar buiten te gaan. Met mijn camera in de hand loop ik naar de rand van de mesa. Een waanzinnig uitzicht heb ik vanaf de boomstronk waar ik plaatsneem. Een dal, een ravijn ligt voor mijn voeten. Een dal met lage vegetatie, de Chimley Rock, een meer en Rocky Mountains op de achtergrond.

Gisteren hikete ik bepakt met een backpack van vijftien kilo naar boven. Onder het gezelschap van ongeveer tien klasgenoten ontstonden diepe gesprekken. Vriendschappen werden gesloten. Ik realiseer me dat onze eerste ontmoeting minder dan een week geleden plaatsvond. Een week geleden nam ik afscheid van mijn ouders, broers en vrienden. Mijn gedachten dwalen af naar de afgelopen zomer. Een zomer vol afscheid, waarbij ik toeleefde naar dit nieuwe begin.

Eind juni vierden mijn oud-klasgenoten en ik mijn laatste schoollunch; tijdens een etentje nam ik afscheid van de medezeggenschapsraad van het Pius X-college en een vette training besloot voor het laatst mijn voetbalteam. Overweldigend voelde ik me tijdens mijn afscheidsfeest in onze tuin. Een meute mensen verzamelden zich om mij te overrompelen met lieve wensen, kleine cadeautjes en vooral nog even een laatste kletspraatje. Hoeveel goeds me daar rond het kampvuur werd toegewenst is onvoorstelbaar. Het aantal bijzondere vrienden raakte me. Ik realiseer me de waarde van ieder van hen. Met ieder van hen deel ik speciale herinneringen. Aan ieder van hen wilde ik persoonlijke aandacht schenken. Van ieder van hen wilde ik persoonlijk afscheid nemen.

Mijn gedachten aan dit afscheid vullen me hier met een dubbel gevoel. Het liefst had ik iedereen meegenomen in mijn koffer. Mijn blik wendt zich af van Chimley Rock. Achter de bergen zie ik de zon opkomen. Ik weet zeker dat dit beeld het allermooiste blikveld van mijn leven tot dusver vormt.

Vier dagen na het afscheidsfeest omarmde ik mijn ouders, mijn broers en mijn vriendinnen in emotie. De douane hield me tegen, waardoor ik zonder bezwaar mijn zonnebrand naar de vuilnisbak verwees. Albuquerque, New Mexico was mijn doel. Mijn eindbestemming kwam in beeld toen ik in mijn vliegtuig een cowboyhoed herkende. De cowboyhoed paste in het beeld dat ik twaalf uur later zag. Vanuit een miniscule vliegtuigraampje vulde het me een ontzettend groot yes-gevoel. Ik staarde naar een bijzondere combinatie van de rust van een goudgele woestijn en de ruwheid van de Rocky Mountains. De zonnestralen verzachtten de kleuren. Terwijl ik mijn eerste voet op Amerika zette, rook ik een nieuwe natuurlijke frisheid. De frisse geur droeg een nieuwe warmte met zich mee. Ik werd omhelsd door een warm gevoel.

Met mijn ogen volg ik de route die ik gisteren liep. Een glimlach vormt zich in mijn gezicht. Trots voel ik voor mijn vrienden en mezelf. Ja, deze vrienden ontmoette ik maandag jongstleden voor het eerst.

Die maandagochtend liep ik de kleuren van de wereld per toeval al tegen het lijf. Een aantal Chinese, Malaise en Thaise klasgenoten verbleven in hetzelfde hotel als wij, Guyon, Samantha en ik, de Nederlandse eerstejaars. Samen reisden we terug naar het vliegveld van Albuquerque, waar een welkomscomité op ons wachtte. Een groep schoolgenoten kwam ons lachend tegemoet. Toen ik me voorstelde, werd er een meisje naar voren geschoven. Met een verlegen glimlach zei ze “Hi, I’m Naomi. I am your roomie”. Verrast keek ik haar naar het mooie meisje afkomstig uit Mauritius. “I am sure we’ll have an amazing time”, voegde ze toe, toen een witte schoolbus langs ons stopte. Ik las de blauwe letters “United World College Montezuma New Mexico”. De schoolbus vervoerde ons naar mijn nieuwe school.

Terwijl de buschauffeur ons door het landschap van New Mexico voerde, groeide mijn spanning. Plots ontpopte een plaatje zich in het landschap. De torentjes van een kasteel werden zichtbaar vanachter bomen. “There! There is your new home!” riep een tweedejaars. Langzaam reed de bus de weg naar boven, naar het kasteel. Hij kwam tot stilstand, toen een enorme menigte schoolgenoten joelend naar de bus rende. De tweedejaars gaven highfives, timmerden tegen de ruiten en omhelsden me. Liefde sprong duidelijk zichtbaar van hen af. Verwondering voelde ik. Alles, écht alles, was prachtig op dat punt.

Het grote voorstellen begon met de woorden “Hi! I’m Floor from the Netherlands. I’m firstie Floor”. Ieder lachte om mijn woordgrapje. ‘First floor’ betekent natuurlijk ‘begane grond’ in het Engels. ‘Firstie’ is een afkorting voor firstyear, een eerstejaars. Ik ben eerstejaars Floor.

Het woord ‘overweldigd’ kreeg pas echt zijn betekenis, toen Bieke, mijn Nederlandse tweedejaars, me het terrein liet zien. Terwijl mijn ogen nog even bleven hangen bij het magnifieke kasteel, trok Bieke me langs de andere gebouwen. Alle 220 studenten leven in totaal in zes gebouwen. Daarnaast is er voor elk vakgebied een gebouw en zijn er enorm veel sportfaciliteiten. Ook is de school in het bezit van warmwaterbronnen, die zich in het bos bevinden. “Welcome home!” verwelkomde Bieke me uiteindelijk. Ik keek mijn ogen uit. Niet alleen de campus, maar ook de introductieweek was zó fantastisch, zó gaaf, zó mooi!

Op dit moment voel ik me super door het fijne afscheid en het warme welkom op college. Zo stel ik me de Honeymoonfase voor waar ik eens over hoorde. De Honeymoonfase is een van de fases die iemand doormaakt als hij/zij naar het buitenland verhuist. Deze cultuurshock mag eeuwig zo blijven. Eeuwig zou ik willen kijken naar dit prachtige landschap. Eeuwig zou ik me zo willen voelen… Eigenlijk weet ik wel dat maandag het echte werk begint. Maandag schuif ik de schoolbanken in. Mijn lesrooster gaat in.

Montezuma (NM, USA),  1 september 2013

Afbeelding

%d bloggers like this: