Mandela en ik

14 Jul

“Let’s spread our wings and give colour to this world. In that way, the colours of this world will develop our ideas”. Terwijl deze woorden mijn mond verlieten, keek ik de zaal rond. Precies een maand geleden, 18 juni, kreeg ik in de academiezaal van het Vredespaleis mijn beurs uitgereikt. De kersverse koning Willem-Alexander, oud-leerling, luisterde naar mijn woorden.

Alles wat ik belangrijk vind, de dingen waar ik voor wil gaan, komt terug in mijn quote. De woorden koos ik zorgvuldig; passend bij mijn idealen. Zo doen alle Nederlandse geselecteerden dat voor aanvang van hun studie. Stuk voor stuk quotes die waarden van UWC onderstrepen. Op de twaalf scholen verspreid over de wereld worden zestienjarige gymnasiasten van meer dan 100 nationaliteiten opgeleid. Op een college staan de waarden en idealen centraal om een vreedzame en duurzame toekomst tegemoet te gaan.
Als erevoorzitter van UWC onderschrijft ook Nelson Mandela de idealen. Net als mijn ouders schonk hij zijn vertrouwen aan de organisatie. Mandela vertrouwde, net als prinses Beatrix en mijn ouders, UWC de studie van zijn kinderen toe. Immers “Education is the most powerful weapon we can use to change the world”, zoals hij in een quote verwoordde.

Mandela en ik delen onze geboortedag, 18 juli. Een toevalligheid zou je het kunnen noemen. Naast onze geboortedag lijkt er meer gemeenschappelijk te zijn. Het gedachtengoed dat hij de wereld nalaat, zijn de uitgangspunten van UWC. UWC verbindt doormiddel van Mandela’s quotes en idealen. Terwijl hij zijn erfenis nalaat, verdiep ik me daar juist in.
Maar is het eigenlijk wel zo’n toeval? Is het toeval dat Mandela en ik onze geboortedag delen? Is het toeval dat Mandela het leven loslaat in de tijd dat ik het juist ontdek?

Friedrich Nietzsche zegt dat toeval het moment is dat twee impulsen opbotsen, waardoor een proces in gang wordt gezet. Dat Mandela en ik onze geboortedag delen, zou je dus een toevallige aanraking kunnen noemen. Feit is dat daardoor een proces in gang is gezet. “Ja” zeg ik tegen de aanraking van Nelson Mandela als aanleiding van mijn proces. De aanraking heeft mijn lot bepaald. De idealen van Nelson Mandela hebben een grote invloed op mijn leven. Ik ben trots dat ik juist dit jaar naar UWC-college mag uitvliegen. Uitvliegen om de wereld te kleuren met idealen.

Bladel, 18 juli 2013

Nelson-Mandela-education-quote

Advertisement
%d bloggers like this: